Algemene informatie en voorwaarden

Algemene informatie

1Zomerkampen - 2018 : Data
 • ZomerVakantie : Snowboard van 02 juli t.e.m. 06 juli
 • ZomerVakantie : Inline Skate van 16 juli t.e.m. 20 juli
 • ZomerVakantie : Alles op Wielekes van 23 juli t.e.m. 27 juli
 • Zomer Vakantie : Snowboard van 30 juli t.e.m. 03 augustus
 • Zomer Vakantie : Alles op Wielekes 06 augustus t.e.m. 10 augustus
 • Zomer Vakantie : Inline Skate 13 augustus t.e.m. 17 augustus
 • Zomer Vakantie : Snowboard 20 augustus t.e.m. 24 augustus
 • 2Waar gaan de Kampen door ?

  Hieronder kan je onze kamplocaties terugvinden :

 • Sporthal Sint-Jozef voor Inline Skate en Alles op Wielekes

 • Skidôme Terneuzen voor de Snowboardkampen
 • 3Zomerkamp dagindeling

  De dagindeling ziet er tijdens de kampen als volgt uit:

 • 08.30 : zijn de deuren open
 • 09u00 - 12u00: Sportkamp
 • 12u00 - 13u00: Middagpauze, zelf eten meebrengen
 • 14.50 - 15.10: vieruurtje om drie uur
 • 13u00 - 16u00: Sportkamp
 • 16.30 : gaan de deuren dicht

 • Men dient 30 min voor aanvang van het kamp aanwezig te zijn.
 • 4Annulatie door Freerider
 • Indien Klant niet tijdig voor aanvang van het kamp aanwezig is, komt het geheel voor het risico van de Klant.
 • Freerider is te allen tijde bevoegd een Kamp te annuleren.
 • Indien er minder dan 5 deelnemers ingeschreven zijn is Freerider gerechtigd het kamp te annuleren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade en/of kosten. Freerider heeft het recht het Kamp te verplaatsen.
 • Freerider is gerechtigd Klant toegang tot het kamp te weigeren indien de som van kamp niet, althans niet volledig, is betaald.
 • Indien Klant de toegang tot het kamp door Freerider wordt ontzegd, om welke reden dan ook, heeft Klant geen recht op schadevergoeding en/of terugbetaling van het reeds door Klant betaalde bedrag.
 • 5Annulering
 • Wanneer een reservering is gemaakt, dan geldt voor annulering door Klant het volgende, tenzij schriftelijk in overeenkomst anders is overeengekomen :

  • Bij annulering ten minste zeven dagen voor aanvang van de datum waarop het kamp begint, is Klant gehouden 25% van de som van de reservering te betalen.
  • Bij annulering minder dan zeven dagen, maar meer dan twee dagen, voor aanvang van de datum waarop het kamp begint, is Klant gehouden 50% van de som van de reservering te betalen.
  • Bij annulering bij minder dan twee dagen voor aanvang van de datum waarop het kamp begint, is Klant gehouden 100% van de som van de reservering te betalen.
 • Indien Klant het verschuldigde bedrag al betaald heeft en na Annulering een gedeelte gecrediteerd dient te worden, zal er altijd eerst getracht worden of Klant de gemaakte reservering op een ander tijdstip kan deelnemen en indien dat onmogelijk blijkt, zal Freerider het verschuldigde bedrag crediteren, met eventuele kosten van de zijde van Freerider in vermindering te brengen.
 • Indien Klant het ondanks Annulering verschuldigde bedrag nog niet heeft voldaan, zal er betaald worden naar aanleding van een door Freerider te verzenden factuur.
 • 6Verzekering
 • Klant is tijdens het Kamp verzekerd tegen risico's die de activiteit met zich meebrengen.
 • Freerider is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging en/of verlies van goederen van Klant en/of materiaal.
 • Klant is (hoofdelijk) aansprakelijk voor schade aan het aan hem ter beschikking gestelde materiaal en eventueel eigendom van Freerider.
 • 6Wat heb je nodig
 • Klant dient aangepaste kledij te voorzien en eventueel extra sokken.
 • Klant voorziet voor het snowboard kamp aangepaste Winterkledij en warme, waterproof handschoen.
 • Klant dient sportschoenen mee te brengen.
 • Klant dient eigen lunchpakket en wat drank mee te brengen voor de volgende kampen : inline skate en alles op wielekes, voor het snowboard kamp is er een warme maaltijd voorzien.
 • 7Materiaal

  Snowboardkamp

 • Klant kan gebruik maken van het materiaal terplaatse : Snowboard, Snowboard Schoenen, Helm..

 • Inline Skate en Alles op wielekes Kamp

 • Voor deze kampen is het NIET nodig dat de Klant eigen materiaal van thuis meebrengtUw zoon/dochter zal sneller plezier hebben in onze sport met de gehuurde inlineskates. De deelnemers maken sneller vooruitgang bij gebruik van goede / comfortabele inlineskates. Wij voorzien voor de inlineskates en beschermers in een handige opbergbox die de hele week in het bezit blijft van uw zoon / dochter. Opgelet: deze mogen niet meegenomen worden naar huis.
 • 8Wet op Privacy - Portetrecht
 • Tijdens de kampen die georganiseerd worden door Freerider worden foto's en video's genomen. Deze worden gebruikt in publicaties van artikels, voor de website en worden ook op sociale media zoals : Facebook, Instagram) van Freerider geplaatst.
 • Indien de Klant niet mogen gefotografeerd of gefilmd worden, dient de Klant dit schriftelijk te melden voor de start van het kamp.
 • 9Extra Info
 • Klant dient bij aankomst en vertrek zich aan- en af te melden bij het onthaal, deze is steeds duidelijk aangeduid.
 • Op maandagochtend worden de deelnemers opgedeeld in groepen, dit volgens hun kunnen.
 • Klant laat kostbare voorwerpen en eigen speelgoed thuis. Gsm’s, spelcomputers, … zijn niet welkom op het kamp.
 • Klant kan bij ongewenst en/of gevaarlijk gedrag uitgesloten worden van het kamp. Bij herhaaldelijke incidenten zullen toekomstige inschrijvingen geweigerd worden.
 • Klant kan terplaatse een drankje te kopen tegen democratische prijzen. Klant kan het geld op maandagochtend vooruitbetalen bij het onthaal.
 • Inschrijven voor een sportkamp bij Freerider betekent dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je hiermee instemt.
 • 10Inschrijvingsformulier
 • Klik hier om naar het inschrijvingsformulier te gaan.
 • 1994 - 2018 Freerider.